PamMap – historické fotografie Bratislavy

Od dnes môžete skúmať webstránku jedinečného projektu „Pamäť mesta Bratislavy“ (skrátene PamMap). Jeho cieľom je sprístupniť dejiny mesta, v modernej digitálnej podobe, bez nutnosti navštevovať výstavy, knižnice, múzeá…

Webstránka je zatiaľ iba v testovacej prevádzke, ale už teraz obsahuje množstvo unikátnych fotografií, dokumentov, audio/videonahrávok. Ich počet bude iba narastať. Do zbierky môže prispieť každý. Fotografie a dokumenty kvalitne oskenujú a vrátia majiteľovi.

Vďaka uvádzaniu zdrojov so signatúrami (archívy, múzeá, galérie, súkromní vlastníci) je možné kontaktovať majiteľa materiálov a získať prístup aj k vysokokvalitným dátam (obvykle 600 dpi).

Odkaz na webstránku: www.pammap.sk