Zásady používania súborov cookies

1. Úvod
Naša webová stránka veterany.mwp.sk (ďalej len “webstránka”) používa cookies a ďalšie súvisiace technológie (pre zjednodušenie sú ďalej všetky technológie označované ako „cookies“). Cookies sú umiestňované aj tretími stranami, ktorých služby využívame. V nižšie uvedenom dokumente vás informujeme o používaní cookies na našej webstránke.

2. Čo sú to cookies?
Súbor cookie je krátky jednoduchý súbor, ktorý sa odosiela spolu so stránkami tejto webstránky a váš prehliadač ho ukladá na pevnom disku vášho počítača alebo iného zariadenia. Informácie, ktoré sú v ňom uložené, môžu byť počas vašej ďalšej návštevy odoslané späť na naše servery alebo na servery príslušných tretích strán.

3. Čo sú to skripty?
Skript je časť programového kódu, ktorý sa používa na správnu a interaktívnu funkciu našich webových stránok. Tento kód sa spustí na našom serveri alebo na vašom zariadení.

4. Čo je to webový maják?
Webový maják (alebo pixelová značka) je malý, neviditeľný text alebo obrázok na webstránke, ktorý sa používa na monitorovanie návštevnosti webstránky. Aby k tomu mohlo dôjsť, prostredníctvom webových majákov sa o vás ukladajú rôzne údaje.

5. Cookies

5.1 Technické, funkčné alebo nevyhnutné cookies
Niektoré súbory cookies zabezpečujú, aby určité časti webstránky fungovali správne a aby vaše používateľské nastavenia ostali rozpoznané. Umiestnením funkčných cookies vám uľahčíme návštevu našej webstránky. Vďaka tomu nemusíte pri návšteve našej webstránky opakovane zadávať rovnaké informácie a, napríklad, položky ostanú vložené v nákupnom košíku, až kým nezaplatíte. Tieto cookies môžeme používať bez vášho súhlasu.

5.2 Štatistické cookies
Štatistické súbory cookie používame na optimalizáciu zážitku z webových stránok pre našich používateľov. Vďaka týmto štatistickým súborom cookie získavame prehľad o používaní našich webových stránok. Žiadame vás o povolenie umiestňovať štatistické súbory cookie.

5.3 Marketingové/sledovacie cookies
Marketingové/sledovacie súbory cookies sú súbory cookies alebo akákoľvek iná forma miestneho úložiska, ktoré sa používajú na vytváranie profilov používateľov na zobrazenie reklamy alebo na sledovanie používateľa na tomto webe alebo na niekoľkých webových stránkach na podobné marketingové účely.

6. Ukladané cookies
• Slimstat Analytics – štatistiky návštevnosti webstránky
• Google Maps – zobrazovanie mapy
• YouTube – zobrazovanie videa

7. Súhlas
Keď navštívite našu webstránku po prvý raz, zobrazí sa vám vyskakovacie okno s informáciami o cookies. Akonáhle kliknete na “Prijať všetko”, alebo pri kontrolovanom súhlase na “Uložiť a prijať”, vyjadríte súhlas s tým, aby sme všetky kategórie cookies a doplnkov, ktoré ste označili vo vyskakovacom okne, používali tak, ako je popísané vo vyskakovacom okne. Používanie súborov cookies môžete zakázať vo svojom prehliadači. Upozorňujeme však, že naša webstránka už potom nemusí fungovať správne.

8. Vaše práva týkajúce sa osobných údajov
Máte nasledujúce práva týkajúce sa osobných údajov:
• Máte právo vedieť, načo potrebujeme vaše osobné údaje, ako sa s nimi bude zaobchádzať a ako dlho sa budú uchovávať.
• Právo na prístup: Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
• Právo na opravu: máte právo doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať svoje osobné údaje, kedykoľvek budete chcieť.
• Ak nám dáte svoj súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
• Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od prevádzkovateľa všetky vaše osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu inému prevádzkovateľovi.
• Právo namietať: môžete namietať proti spracovaniu vašich údajov. Vyhovieme vám, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody na spracovanie.

Pre uplatnenie týchto práv nás, prosím, kontaktujte pomocou kontaktného formulára.

9. Povolenie/zakázanie a odstránenie súborov cookies
Váš internetový prehliadač môžete použiť na automatické alebo manuálne mazanie cookies. Môžete tiež špecifikovať, že niektoré súbory cookies nemusia byť umiestnené. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia svojho internetového prehliadača tak, aby ste dostali správu vždy, keď sa umiestni súbor cookies. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v časti Pomocník vášho prehliadača.

Upozorňujeme, že ak zakážete všetky súbory cookies, naša webstránka nemusí fungovať správne. Ak vo svojom prehliadači odstránite súbory cookies, pri ďalšej návšteve našej webstránky sa po vašom súhlase opäť uložia.

Tieto zásady používania súborov cookies boli naposledy aktualizované 30. januára 2022 a vzťahujú sa na občanov a osoby s trvalým pobytom v Európskom hospodárskom priestore.